48. Fasıldaki Eşya numuneler İstanbul Laboratuvara sevk edilebilecek

48. Fasıldaki Eşya numuneler İstanbul Laboratuvara sevk edilebilecek

İstanbul Gümrük ve Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 27.08.2020 tarih ve 56919998 sayılı yazıda; Müdürlüğünce analiz işlemleri yapılmak üzere gönderilen 48. fasılda yer alan eşyalarla ilgili olarak tespiti yapılamayan hususlarda gerekli eğitim, metot ve geçerlilik testleri ile pratik uygulamaların tamamlandığı ve Müdürlüğünce analiz işlemlerinin yapılabilir hale geldiği bildirilmiştir.