Port akdeniz'e rekabet kurulundan ceza

Port akdeniz'e rekabet kurulundan ceza

05.11.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin konteyner elleçleme hizmetleri pazarında aşırı fiyatlama uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse 12 milyon 145 bin 321,40 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.